• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 2 minuten

De cookiewet en uw website

De cookiewet heeft duide­lijke consequenties voor veel websitebeheerders en kan ook voor uw website gevolgen hebben. Wij leggen uit wat u moet doen.

Deze week heeft De Persgroep, uitgever van onder andere AD, de Volkskrant en websites als Tweakers en Intermediair, weer een cookiemuur ingevoerd.

De uitgever doet dit op aandringen van de Cookiewet-2.jpgAutoriteit Consument & Markt (ACM) die de cookiewet actief gaat handhaven. Dit betekent dat bezoekers aan een van de websites van De Persgroep eerst een melding krijgen waarin verzocht wordt akkoord te gaan met het plaatsen van cookies. Daarna kunnen zij de website pas bekijken. De cookiewet heeft dus duide­lijke consequenties voor veel websitebeheerders en kan ook voor uw website gevolgen hebben.

De cookiewet: hoe zat het ook alweer?

De cookiewetgeving heeft zijn oorsprong in 2009. De Europese Commissie besloot toen dat internetgebruikers de keuze moesten hebben om niet online te worden gevolgd via online tracking waaronder cookies. Met cookies kunnen adverteerders het surfgedrag van internetgebruikers volgen. Op basis daarvan kunnen ze gebruikersprofielen aanmaken. Deze worden gebruikt om relevante advertenties op basis van de interesses van de gebruiker te kunnen tonen. De Europese Commissie wilde dat dit voortaan alleen nog maar met de toestemming van de internetgebruiker zou mogen.
Na enige tijd werd dit voorstel een Europese richtlijn. Dat betekent dat elke lidstaat van de EU daar een wet voor moet maken. Op 1 juli 2012 trad dan ook het cookieverbod in Nederland in werking.

Het is belangrijk om te bedenken dat het bij de cookiewet niet alleen om cookies gaat. Het gaat om alle manieren van lokale opslag die worden gebruikt om gebruikers te volgen. Dit kunnen dus ook Flash-cookies zijn, HTML5-local storage of zelfs device fingerprinting. De term cookiewet is er in de volksmond voor gekomen omdat het in de praktijk vooral om cookies gaat. Eigen­lijk is deze term dus misleidend.

Nog geen twee jaar na de invoering van de cookiewet, werd er al door de Tweede Kamer gesproken over aanpassingen. Dat heeft ertoe geleid dat naast cookies die nodig zijn voor het technisch functioneren van de website (zogenaamde functionele cookies) voortaan ook analytische cookies niet meer onder het cookieverbod vallen. Analytische cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen van websitegebruikers. Deze cookies worden dus niet gebruikt om gebruikers te identificeren en te volgen over het internet.

Wat betekent de cookiewet voor mij?

Na de aanpassing van de cookiewet is de ACM begonnen met het handhaven ervan. Websites die zonder toestemming van de gebruiker tracking cookies plaatsen, kunnen door de ACM op de vingers worden getikt. Deze websites kunnen eventueel beboet worden. Alleen als een website enkel functionele en analytische cookies gebruikt, hoeft er geen toestemming aan de gebruiker worden gevraagd. Als op uw website advertenties worden gebruikt is de kans echter groot dat u toestemming aan de gebruiker moet vragen om cookies te mogen plaatsen. Maar ook als u geen advertenties op uw website heeft staan, kunt u cookies op uw website hebben die onder het verbod vallen. Social network buttons waarmee content gedeeld kan worden via netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn maken name­lijk ook gebruik van tracking cookies. Daar moet dus ook toestemming voor worden gevraagd.

Let dus goed op of er tracking cookies op uw website worden gebruikt. Laat gebruikers toestemming geven voor het gebruik van cookies. Zo voldoet ook uw website aan de wet.

Wilt u meer weten over het gebruik van cookies en hoe u uw website kunt optimaliseren? Wij helpen u graag!