• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 1 minuut

Swink tekent Charter Diversiteit voor meer inclusie

Persoon­lijke ontwikkeling bij collega's vinden wij heel belangrijk. Met vastgelegde doelen in de charter zorgen wij ervoor dat het Swink DNA duide­lijk is.

Arbeidsvermogen en dus de kans om te kunnen werken als je ertoe in staat bent vinden wij bij Swink buitengewoon belangrijk. Om die reden zal op 12 september 2019 onze Niels van Buren de Charter Diversiteit ondertekenen in het Raadhuis van Hilversum. Zo laten we zien dat we ons blijven inzetten voor diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer door zoveel moge­lijk mensen met autisme aan te nemen.

Wat is de Charter Diversiteit?

De Charter Diversiteit, een samenwerking tussen de Gemeente Hilversum en Diversiteit in Bedrijf, is een intentie­verklaring voor zowel de private als publieke sector. De charter is onderdeel van een Europees netwerk van Charters in 20 landen. Een belangrijk onderdeel van de charter is contact tussen de verschillende organisaties. Zo kunnen wij met andere organisaties kennis en ervaring uitwisselen. Jaar­lijks organiseert Diversiteit in Bedrijf meerdere Charterbijeenkomsten waarbij over verschillende thema’s gesproken kan worden.

Diversiteit

Waar zien wij de meerwaarde van de ondertekening?

Onze doelstelling is dat minimaal 70% van onze collega’s autisme heeft. Wij vinden het buitengewoon belangrijk om onze doelen vast te leggen zodat wij deze ook naar buiten toe duide­lijk kunnen definiëren en andere organisaties kunnen inspireren. Ondersteuning en uitwisselen van ervaringen zorgt ervoor dat wij een blauwdruk kunnen maken van waar Swink voor staat en welke zaken wij belangrijk vinden. Een van die zaken is persoon­lijke en gestructureerde ondersteuning bieden waardoor onze collega’s zich zowel vakinhoude­lijk als in hun privéleven kunnen ontwikkelen. Inclusie zorgt ervoor dat zij mee kunnen draaien op de werkvloer en beter kunnen functioneren. Wanneer de randvoorwaarden goed zijn kunnen zij voor jouw organisatie het onderste uit de kan halen.

Ben je benieuwd hoe een van onze collega’s die duide­lijke ondersteuning ervaart? Lees dan het blog van onze collega Niels Dekker: Mijn start bij Swink!