• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 2 minuten

Effectief zake­lijk bloggen

Voor effectief zake­lijk bloggen zijn diverse factoren van belang. Bedenk hoe de doelgroep eruit ziet en sluit daar qua content en promotie bij aan.

Bloggen moet op de eerste plaats een duide­lijk doel dienen. Wat is nu eigen­lijk een zake­lijk blog? Ouderwets gezegd is het een soort nieuwsbrief. Het is niet bedoeld om overduide­lijk reclame te maken, maar wel om op de ‘radar’ te komen van uw doelgroep(en).

Blog met een helder doel voor ogen

Wilt u in contact komen met uw klanten en gebruikers, kies dan een onderwerp waarvan u weet dat het bij hen leeft. Zorg ervoor dat het een onderwerp is waar u iets interessants of nuttigs over kunt vertellen.

Organisaties of bedrijven kunnen in een blog diensten voor het voetlicht brengen bij potentiële klanten. In een blog kan een organisatie ook oplossingen bieden voor vragen of problemen die de doelgroep heeft. Andere moge­lijkheden zijn acties aankondigen, achtergronden toelichten of stemmingen peilen. Een blog biedt kortom veel moge­lijkheden voor content marketing.

Een goede call to action bij een blog is belangrijk. In een blog is het zinnig om te linken naar een pagina op de website die verdere toelichting biedt (over het product of de dienst) of tot actie (een aankoop) uitnodigt.

Reacties geven inzicht in wat er leeft bij de lezer. Deze input is waardevol en kan helpen bij de optimalisering van de dienstverlening. Bovendien is derge­lijke user generated content gunstig voor SEO.

Stem blogs af op de doelgroep

Blogs moeten qua tone of voice passen bij de afzender én aansluiten bij de doelgroep. Bedenk of de juiste toon heel zake­lijk is of dat informeel taalgebruik beter past. Zowel qua taalgebruik als qua inhoud is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.

Een blog vraagt regelmatig overleg over de onderwerpen, goede afspraken over de input aan de schrijver en afstemming op niveau in huis. Houd hier dus rekening mee. Een blog voorbereiden, schrijven en bijhouden is tijdsintensief. Als u het goed doet, kunt u er echter ook veel zake­lijk voordeel uithalen.

Blogfrequentie en promotie

Over de beste regelmaat van bloggen verschillen de meningen. Sommige specialisten vinden een blog per dag de juiste frequentie om vooral volgers te creëren. Voor klanten starten wij meestal met eenmaal per week op een vaste dag. Daarna volgt een evaluatie en kan de frequentie veranderen. Voor een optimaal resultaat moet het blog gepromoot worden via Twitter, LinkedIn, Facebook, al naar gelang de doelgroep.

Als u blogs op de juiste manier inzet, genereert uw bedrijf regelmatige aandacht, die niet opdringerig is en toch de boodschap goed overbrengt.

Zelf een blog schrijven? Het ongemerkt gebruik van insiders-jargon, gebrek aan tijd en regelmaat maken dat ´in huis´ een blog schrijven vaak niet lukt.
Besteedt uw bedrijfsblog uit. Swink schrijft blogs voor diverse organisaties!