Gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk is met 184 km² qua oppervlakte de op een na grootste gemeente van Noord-Brabant. Moerdijk bestaat uit elf dorpen en stadjes en heeft bijna 37.000 inwoners. Gemeente Moerdijk maakt gebruik van deze buitengewone Swink-diensten: Digitale toegankelijkheid Opdracht Onze specialisten digitale toegankelijkheid ondersteunen de gemeente Moerdijk bij het digitaal toegankelijk worden. We voerden…

Lokale Democratie

Lokale Democratie is de website van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. Hierin werken samen: het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Doel: de lokale democratie en het lokaal bestuur te vernieuwen en te versterken. Lokale Democratie…

boksers in gevecht

Hoe (kijken naar) boksen mij in beweging zet

Autisme hebben wordt weleens vergeleken met topsport. Om sociale interacties bij te kunnen benen, zoals prikkels als gezichtsuitdrukkingen, draait het autistisch brein namelijk op volle toeren. Dit soort informatie komt bij mensen met autisme namelijk vertraagd of juist versnéld binnen. Dit verwerken kost daardoor vaak veel energie. Paradoxaal genoeg zorgt fysieke beweging zoals wandelen en sporten ook bij ons voor meer ontspanning en energie. Sinds kort komt daar voor…

toegankelijkheid

Nog geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd? Wees de aanjaagteams voor!

Doordat we door corona steeds meer online met elkaar in contact staan, is digitaal toegankelijk zijn actueler dan ooit. Toch zijn veel overheidswebsites nog niet toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Dat, terwijl alle overheidswebsites sinds 23 september 2020 wettelijk verplicht zijn om een toegankelijkheidsverklaring op hun website te tonen. Heb jij dat nog niet…