toegankelijkheid

Nog geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd? Wees de aanjaagteams voor!

Doordat we door corona steeds meer online met elkaar in contact staan, is digitaal toegankelijk zijn actueler dan ooit. Toch zijn veel overheidswebsites nog niet toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Dat, terwijl alle overheidswebsites sinds 23 september 2020 wettelijk verplicht zijn om een toegankelijkheidsverklaring op hun website te tonen. Heb jij dat nog niet…

PSO logo 30+ trede 3

Digitale toegankelijkheid met impact

Onze dienstverlening op het gebied van digitale toegankelijkheid, data en content komt met een mooie bonus. Doordat we werken met mensen met autisme maken we namelijk veel impact. Onze hercertificering voor de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) bewijst dat. Hierdoor krijgen onze klanten hoge kwaliteit diensten én realiseren ze sociale impact. Maar…