Wat doen de verschillende soorten helpdesks?

Eerstelijn helpdesk: is een aanspreekpunt per telefoon en/ of email. De helpdesk medewerker beantwoordt ‘basisvragen’, verwijst door en maakt zo nodig melding van inhoudelijke vragen of incidenten. Tweedelijn helpdesk: de medewerker beantwoordt (per telefoon en/ of email) zowel basis- als inhoudelijke vragen, lost incidenten op en koppelt deze weer terug naar de melder. Tevens signaleert de…